Berita

Kontak


Alamat :

Jln.Moh Thaib Mopili No.284 Desa Moluo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Kode Pos 96252

Telepon :

(0442) 310139 - 081315744679

Fax :

yotube : OSIS SMANSA GORUT

Email :

smansagorut@yahoo.co.id

Website :

www.smanegeri1gorut.sch.id

Media Sosial :


BannerPENGUMUMAN UNPPDB ONLINEPENGUMUMAN KELAS XII IPS SMA NEGERI 1 GORONTALO UTARA TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024


INAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO

SMA NEGERI 1 GORONTALO UTARA

Jalan Moh. Thaib Mopili No. 284 Desa Moluo, Kec. Kwandang, Email : smansagorut@yahoo.c.id  Website : http://www.smanegeri1gorut.sch.id

KABUPATEN GORONTALO UTARA

 

Surat Keputusan Kepala Sekolah
Nomor :
196/SMA1GRT/KUR/V/2024
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2023-2024


Dengan Memohon Ridho dan Petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa

KEPALA SEKOLAH

                                                  

Menimbang    :   a.     Bahwa peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama mengikuti pendidikan di SMA sejak semester 1 sampai dengan semester 6.

                          b.     Bahwa peserta didik telah mengikuti ujian sekolah keterampilan yang dilaksanakan pada tanggal 25- 29 Maret 2024 dan ujian pengetahuan telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2024.

  1.                           c.     Bahwa demi kelancaran penetapan kelulusan peserta didik maka dipandang perlu ditetapkan dalam bentuk keputusan kepala sekolah.

Mengingat :               1.  Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang         Sistem Pendidikan Nasional.

2.       Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

3.       Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.

4.       Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.

5.       Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang KI dan KD.

6.       Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor 37 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pend1idikan Menengah.

7.       SE Mendikbud No 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

8.      Permen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

9.      Keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.

10.  Keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nomor 009/H/KR/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Dimensi, elemen, dan subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.

11.  Permendikbudristek RI Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah.

12.  Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Tahun 2022

13.  Panduan dan Asesmen Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Tahun 2022.

14.  Permendikbudristek RI Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah.

15.  Kepmendikbudristek RI Nomor 262/M/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

16.  Salinan Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kepmendikbudristek Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2023-2024.

17.  Salinan Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kepmendikbudristek Nomor 012.A Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kepmendikbudristek Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2023-2024.

18.  Rapat Koordinasi Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Tingkat MKKS SMA Provinsi Gorontalo tanggal 22 Februari 2024.

19.  Hasil Rapat Dewan Guru dan Tata Usaha SMA Negeri 1 Gorontalo Utara tanggal  26 Februari 2024.

Memperhatikan :     1.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Nomor 188.4/DIKBUD/1197.C/SEK/V/2023 Tahun 2023 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023-2024 bagi SMA/SMALB dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

2. Surat Keputusan Kepala Sekolah nomor : 114.a/SMA1GRT/KUR/III/2024 tentang Prosedural Operasional Standar Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Tahun Pelajaran 2023-2024.

3. Hasil rapat dewan guru yang telah dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Dewan Guru tentang Penetapan Kelulusan Kelas XII  Tahun Pelajaran 2023-2024.

               M E M U T U S K A N

Menetapkan   

Pertama     :     Berdasarkan kriteria kelulusan sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran corona  virus Desease (Covid-19) yang telah ditetapkan oleh sekolah melalui rapat dewan guru maka peserta didik yang tercantum pada lampiran surat ini dinyatakan LULUS sebanyak 316 orang dan BELUM LULUS sebanyak 3  Orang, seperti lampiran 1

Kedua        :    Biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersesuaian.

Ketiga     :      Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor :  196/SMA1GRT/KUR/V/2024 Tanggal 06 Mei 2024  tentang  Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2023-2024

C

Peminatan IPS 

152

8775

0062072986

ABD ARIL DAIPAHA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

153

8787

0065499250

AGUNG PILOMONU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

154

9123

0051773166

AMELIA S UNA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

155

8803

0068395307

ANDRE YUSUF

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

156

8815

0067022575

ARIYANTI HIPI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

157

8851

0063394534

DWI MARSITHA AHMAD

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

158

8853

0062226658

EKA WAHYU WANTO AHMAD

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

159

8857

0068255011

EMINARTI PANAMON

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

160

8867

3055441327

FEBRI PULUHULAWA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

161

8871

0053801352

FIJRAWATI PAKAYA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

162

8875

0063483109

FITRI A. YASIN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

163

8892

0067417758

ILHAM MA'RUF

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

164

8897

0059789052

INDRIYANI K SAPILI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

165

8900

0061675875

IRFAN MOLOMO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

167

8907

0062563461

JUAN TAIB

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

168

8913

0069829814

LUSIANA R BILONDATU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

169

8918

0062304840

MARSHANDA OTOLUWA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

170

8925

0051374075

MISKEY WATI MANAI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

171

8935

0058704702

MOH. FAZRIN LAHAI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

172

9124

0069269149

MOH. HAIRUL HAJIRIN HARUN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

173

8936

0059070164

MOH. ISHAR MUARIL AMIR

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

174

8941

0046858062

MOHAMAD EGYH KAABA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

175

9001

0067180277

PUTRI NURAINI MONOARFA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

176

9005

0065323683

RAFLIN TAHA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

177

9011

0062209265

RAHMAT ABDULAH

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

178

9017

0052525754

RAMDAN ADAM

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

179

9117

3074478140

RAYHAN CHAIRUL ANNAM SUTO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

180

9040

0061226068

RIONALDO OLII

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

181

9051

0061972713

RIZKY ZULFIKAR SUNGE

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

182

9058

0069921760

SASTA IMRAN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

183

9068

0065070635

SRI AGUSTIANI KAPANG

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

184

9073

0067859648

SRI RAHMATIYA MASAUDO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

185

9105

0006591595

YUDARMAN TOMU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

186

9113

0052932682

ZUNAID ISMAIL

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

187

8783

0076634589

ADITYA PILOMONU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

188

8796

0055107131

ALFIANDI L. SAU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

189

8794

0059329812

ALIN KIAMA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

190

8795

0067000492

ALIT HASAN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

191

8808

0061429212

ANISA YUNUS

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

192

8809

0072061326

APRILIK ABDULLATIP

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

193

8825

0058453964

BASRI KASIM

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

194

8842

0042407080

DESRIYANI H ABJULU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

195

8863

0057452689

FAHRIL AKAJI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

196

8864

0067121467

FALEN CHRISTIAN LESAR

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

197

8881

0062955805

HAIKAL ABDULLAH

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

198

8893

0054357576

INDRA RINTO KAMARUDIN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

199

8896

0043022853

INDRIANI DJOOPI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

200

8904

0061829443

JEFRI M. AHMAD

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

201

8914

0059034816

MAIS OLII

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

202

9121

0064275704

MOH. YUDHA POLAMOLO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

203

8928

0069746563

MOH.DZOHRI LABASENGKO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

204

8929

0077838856

MOHAMAD FAZRUN OPI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

205

8964

0043803530

NATAL ADAM

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

206

8968

0063766287

NAYSILA SAHABUDIN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

207

8970

0052054524

NELAN SALI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

208

9007

0053368389

RAFLY LAHAY

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

209

9008

0067980151

RAGILYANTO HINTE

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

210

9012

0068998148

RAHMATIA J. HURI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

211

9035

0051452377

RIFAI LAMATO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

212

9038

0069867028

RINI S ABAS

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

213

9056

0065646042

SAPUTRA H. OTOLUWA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

214

9069

0065426818

SRI FADILA BADJARAT

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

215

9077

0078771674

SRI WIDYAWATI PAKAYA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

216

9078

0051007145

STEVEN AKUBA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

217

9093

0064954461

USMAN DARMIN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

218

9106

0056672420

YULIANTI HARUN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

219

9109

0067752478

ZAHRAINI RADJI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

220

8786

0069060935

AFDALIA ARINSYAH DU'A

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

221

8800

0068529504

ANDIKA AHMAD

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

222

8810

0062155234

APRIYANTO UAKA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

223

9478

0061658742

ARLIN PATILA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

224

8826

0059311553

BUDIMAN CHRYSTOPRASETYO PAHASO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

225

8827

3060065444

BUNGA MAHARANI LAEPO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

226

8834

0044083183

CIKAL MADANI KENCANA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

227

8843

0055296655

DESRIYANTI LINGUDE

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

228

8880

0063222234

GRYAN FAISAL PUTRA NURDIN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

229

8886

0055821580

HASAN DJAFAR

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

230

8895

0059501191

INDRIYANI AMIR

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

231

8919

0062792139

MAYUL MUSA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

232

8921

0054289693

MELISA PUTRI USMAN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

233

8934

0064123779

MOH. FADLI LAHMA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

234

8930

0065034397

MOH. HAIKAL HASAN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

235

8938

0074902857

MOHAMAD ABD. RAHMAN BASIRU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

236

8942

3057090156

MOHAMAD FADHEL I. YUSUF

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

237

8940

0045718870

MOHAMMAD ARIF MANTAU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

238

9120

3062591431

MOHAMMAD MIZHWARD H. ADAM

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

239

8957

0061219337

NABIL MANANG

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

240

8966

0061895348

NATASYA JUNIASTI TAHA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

241

8974

0063073788

NOVITA YULIANTI UTINA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

242

8985

3067496953

NURUL MUTMAINNA

Belum Terpenuhi

Belum Terpenuhi

Belum Terpenuhi

0

Belum Lulus

243

8997

0064392835

PUTRI ANDRIYANI BOKINGS

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

244

9020

0045666421

RAMLI MODANGGU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

245

9032

0058192380

REZA TOONAW

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

246

9036

0061324384

RIFANDI HUSIN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

247

9041

0066853104

RIRIN TAJA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

248

9039

0051126467

RIYO FEBRIYAN LATIF

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

249

9049

0067629241

RIZKY S. BUNA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

250

8697

0033987386

RYAN HARYANTO BURCHAN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

251

9072

0056884602

SRI NUR AIN GANI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

252

9098

0051715937

WIRSAN Y. ABDUL GANI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

253

9103

0059073018

YANTO KAKU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

254

8781

0062439442

ADITYA SAPUTRA MOHAMAD

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

255

8793

0057495063

ALFITRI PUTRI R. RABIN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

256

8799

0052810320

AMINA LADIKU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

257

8833

0067887185

CHELSY ADAM

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

258

8835

0066464573

CINDRI HAIYA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

259

8839

0056086320

DEA HASAN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

260

8847

0058274739

DIMAS Y. LATONGGU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

261

8862

0055133366

FAHRIYA PAKAYA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

262

8870

0068191924

FERY FRISKI USU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

263

8889

0065832463

IIS SEPTIAWATI J. SAMALAM

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

264

8894

0055923195

INDRI IDJA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

265

8902

0061317634

ISRAM GABRIESH

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

266

8903

0067564848

IZZATUL HANIFA HADJU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

267

8917

0064870975

MARSANDA HASAN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

268

8932

0045323744

MOH. ADITYA A. DUNGGIO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

269

8937

0052881440

MOH. RAFLI ZAIN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

270

8945

0057211784

MOHAMAD KAISAR GANI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

271

8950

3063820227

MOHAMAD YUSRAN ISHAK

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

272

8946

0054228452

MOHAMAMAD NABIL POMANTO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

273

8931

0055636979

MOHAMMAD IKSAN ABUNIO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

274

8980

0047534346

NURGITAWATI GOBEL

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

275

9476

0053642005

PANGKI THALIB

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

276

8999

0061631486

PUTRI LIYANI TOMU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

277

9006

0057857540

RAFLIN VAN SOLANG

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

278

9028

0065677356

RENI TAJA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

279

9034

0067369960

RHEZQY ADHITYA NAYOAN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

280

9042

0067443967

RISWAN HANUNA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

281

9047

0051769371

RIVALDO PAKAYA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

282

9052

0051754268

SADEWA BASRI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

283

9079

0058150325

SUANRI BOU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

284

9091

0069705761

TRI ANNISA ANGELIA TAMA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

285

9112

0052641143

ZIKRAN PODAWA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

286

8779

0063196069

ADELIA PUTRI PRATAMA YUSUF

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

287

8784

0054061645

ADITYA RAMADANI IS. HANUNA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

288

8785

0065642535

ADRIYANTO AHMAD

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

289

8788

0068612908

AHMAD ZAKI SAPUTRA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

290

8790

0069551817

AINTIYA YUSUF

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

291

8837

0057072921

DANKER KIAMA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

292

8846

0065253267

DIMAS PRASETYO ALBAKIR

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

293

8860

0068173994

EVANDRA PAKAYA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

294