Berita

Kontak


Alamat :

Jln.Moh Thaib Mopili No.284 Desa Moluo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Kode Pos 96252

Telepon :

(0442) 310139 - 081315744679

Fax :

yotube : OSIS SMANSA GORUT

Email :

smansagorut@yahoo.co.id

Website :

www.smanegeri1gorut.sch.id

Media Sosial :


BannerPENGUMUMAN UNPPDB ONLINEPENGUMUMAN KELAS XII IPA SMA NEGERI 1 GORONTALO UTARA TAHUN PELAJARAN 2023 - 2024


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI GORONTALO

SMA NEGERI 1 GORONTALO UTARA

Jalan Moh. Thaib Mopili No. 284 Desa Moluo, Kec. Kwandang, Email : smansagorut@yahoo.c.id  Website : http://www.smanegeri1gorut.sch.id

KABUPATEN GORONTALO UTARA

 

Surat Keputusan Kepala Sekolah
Nomor :
196/SMA1GRT/KUR/V/2024
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2023-2024


Dengan Memohon Ridho dan Petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa

KEPALA SEKOLAH

                                                  

Menimbang    :   a.     Bahwa peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama mengikuti pendidikan di SMA sejak semester 1 sampai dengan semester 6.

                          b.     Bahwa peserta didik telah mengikuti ujian sekolah keterampilan yang dilaksanakan pada tanggal 25- 29 Maret 2024 dan ujian pengetahuan telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2024.

                          c.     Bahwa demi kelancaran penetapan kelulusan peserta didik maka dipandang perlu ditetapkan dalam bentuk keputusan kepala sekolah.

Mengingat :               1.  Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang         Sistem Pendidikan Nasional.

2.       Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan.

3.       Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.

4.       Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.

5.       Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang KI dan KD.

6.       Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor 37 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pend1idikan Menengah.

7.       SE Mendikbud No 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.

8.      Permen Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

9.      Keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.

10.  Keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nomor 009/H/KR/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Dimensi, elemen, dan subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.

11.  Permendikbudristek RI Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah.

12.  Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Tahun 2022

13.  Panduan dan Asesmen Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Tahun 2022.

14.  Permendikbudristek RI Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah.

15.  Kepmendikbudristek RI Nomor 262/M/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.

16.  Salinan Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kepmendikbudristek Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2023-2024.

17.  Salinan Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kepmendikbudristek Nomor 012.A Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kepmendikbudristek Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2023-2024.

18.  Rapat Koordinasi Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Tingkat MKKS SMA Provinsi Gorontalo tanggal 22 Februari 2024.

19.  Hasil Rapat Dewan Guru dan Tata Usaha SMA Negeri 1 Gorontalo Utara tanggal  26 Februari 2024.

Memperhatikan :     1.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Nomor 188.4/DIKBUD/1197.C/SEK/V/2023 Tahun 2023 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023-2024 bagi SMA/SMALB dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

2. Surat Keputusan Kepala Sekolah nomor : 114.a/SMA1GRT/KUR/III/2024 tentang Prosedural Operasional Standar Asesmen Sumatif Akhir Jenjang Tahun Pelajaran 2023-2024.

3. Hasil rapat dewan guru yang telah dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Dewan Guru tentang Penetapan Kelulusan Kelas XII  Tahun Pelajaran 2023-2024.

               M E M U T U S K A N

Menetapkan   

Pertama     :     Berdasarkan kriteria kelulusan sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran corona  virus Desease (Covid-19) yang telah ditetapkan oleh sekolah melalui rapat dewan guru maka peserta didik yang tercantum pada lampiran surat ini dinyatakan LULUS sebanyak 316 orang dan BELUM LULUS sebanyak 3  Orang, seperti lampiran 1

Kedua        :    Biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersesuaian.

Ketiga     :      Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor :  196/SMA1GRT/KUR/V/2024 Tanggal 06 Mei 2024  tentang  Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2023-2024

No.

NIS

NISN

Nama Peserta Didik

Kriteria Kelulusan

Jlh

Kelulusan

Menyelesaikan seluruh program pembelajaran

Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik

Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan

A.

Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya

B.

Peminatan MIPA

1

8791

0059850512

ALFIAN ISINI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

2

8797

0051084680

AMELIA POTO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

3

8816

0055145880

ARIYANTI TINA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

4

8819

0068481738

AVRILIA NURDIN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

5

8828

0062210540

CAHYA FADILA USMAN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

6

8829

0066572859

CAHYA MUKTI DEWA MODANGGU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

7

8830

0063244529

CHELCIA OLIVIA KARIM

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

8

8852

0063218451

EGRIANSYAH ABANTU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

9

8911

0067408809

KUSTIA MAYLAN MAHMUD

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

10

8920

0066400752

MELI ANGGRAINI PANIGORO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

11

8922

0055504706

MELYSHA AGUSTIA ALDI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

12

8923

0068473481

MILKA LIPUTO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

13

8924

0062328222

MIRTA MOPANGGA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

14

8933

0069662328

MOH. ANDRE SAHPUTRA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

15

8927

0046007011

MOH. ARSIT DELOLO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

16

8958

0059964721

NABIL TUNA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

17

8963

0064191084

NANDAR RAHMOLA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

18

8972

0052058222

NESCA PARADITA HARUN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

19

8975

0064185638

NUR AIN PAKAYA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

20

9002

0058960788

PUTRI CHACHABILA MUNIR

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

21

9000

0065435447

PUTRI NABILA HIDIA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

22

9018

0068727163

RAMDAN HARUN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

23

9043

0036907317

RITA PATAMANI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

24

9045

0061371986

RIVALDO AKASE

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

25

9054

0047323348

SALMAWATI TANI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

26

9067

0067305987

SRI AFRIYANTI DAWANGGI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

27

9076

0062910058

SRIWAHYUNI I. PULOLI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

28

9084

0062812456

SULISTYAWATI KATILI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

29

9087

0056584671

SYALFADILAH KAHAR

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

30

9094

0055494173

VERA RACHMA ISMAIL

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

31

9108

0078727729

ZABAL MAJID

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

32

8774

0074131062

AARON PEBLI MAKAHEKUNG

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

33

8776

0067261074

ABDUL GIAS TOMAYAHU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

34

8782

0052420500

ADITYA FIRMANSYAH

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

35

8801

0059564266

ANDIKA PRATAMA AHIRI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

36

8805

0067561649

ANGGUN CISASMI TANDRANSYAH

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

37

8807

0068114119

ANISA N. MANTALI

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

38

8818

0062643515

ATRISIA S SULEMAN

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

39

9125

0049609108

CITRA APRILIANTI MUSTAPA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

40

8841

0061918861

DELVI WATI IBRAHIM

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

41

8844

0067265439

DEYA ARISCA TUINA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

42

8848

0056627191

DIVA LASANTA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

43

8854

0051539294

ELISTIAWATY YUNUS

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

44

8905

0057494576

JESIKA LABAJO

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

45

8906

0057129129

JIEN DEBORA WAWORUNTU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

46

8909

3067937341

JULAIKA I. LAUTU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

47

8926

0074386756

MOCHAMAD RISAL SAPUTRA IYONU

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

48

8953

0068012192

MUHAMAD RIDHO S NUSA

Terpenuhi

Terpenuhi

Terpenuhi

3

Lulus

49

8965

0068868401

NATALIO CH. FANGIDEY